Om CRIT

På CRIT drivs vi av kraften att genomföra det perfekta IT-projektet.

CRIT säljer konsulttjänster kring systemutveckling och utredningar inom IT-området. Systemutvecklingen bedrivs med fokus på verksamheten - teknik kommer alltid i andra hand och väljs först efter ett grundligt förstudiearbete kring vilket systemstöd som är optimalt vad gäller verksamhetsstöd, användbarhet och ekonomi.

Andra ledord för hur vi vill bedriva arbetet på CRIT är kvalitet, tillförlitlighet, prestanda, enkelhet, anpassningsbarhet och service.


CRIT AB
Båtsmansgatan 62
603 75  Norrköping

Mobil: 070-92 69 750
Telefon: 011-31 97 50

E-post: [förnamn].[efternamn]@crit.se

Org.nr 556748-9900


Copyright 2011 CRIT AB Användarvillkor Personliga uppgifter