Tjänster

Systemutveckling

  • Skräddarsydda Windowstillämpningar (.NET Framework)
  • Webbtillämpningar för Windows/IIS (.NET Framework)
  • Integrationslösningar (SSIS / Webservices mm)
  • Databasutveckling (SQL Server mm)
  • Rapportutveckling (Reporting Services)
  • Datalager (SQL Server)

System- och verksamhetsutredningar

  • Förstudier och kravinsamling
  • Kvalitetsgranskningar mm
  

Kompetensområden där CRIT fokuserar

På CRIT använder vi Microsofts utvecklingsverktyg, som t.ex. Visual Studio för att utveckla Windows- och Webbtillämpningar med Microsoft .NET Framework.

Som databashanterare så fokuserar vi på Microsoft SQL-server

SQL Server Integration Services för överföring av data mellan olika system, t.ex. vid hämtning och laddning av data till datalager.


Samarbete

I större projekt så bedriver CRIT arbetet tillsammans med andra IT-leverantörer.

I pågende projekt samarbetar CRIT med bl.a. Sigma.

Tidigare har projekt bedrivits tillsammans med Acando, Logica och Nordic Station.

Copyright 2011 CRIT AB Användarvillkor Personliga uppgifter