Lönerevision

Lönerevisionssystemet  hanterar hela lönesättningsprocessen.

Lösningen består av två huvuddelar: 

 • Backoffice där organisationsstruktur och lönesättningsansvar hanteras
 • Lönesättningsklient där chefer sätter löner och attesterar underliggande chefers lönenivåer

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kundklubb - Bonushantering och kassatjänster

Lösningen inkluderar följande huvuddelar

 • Bonusberäkning 
 • Bonusbetalning på elektroniskt bonuskonto 
 • Nyttjande av bonus vid köp
 • Integration mot Extendas kassasystem
 • Medlemsinformation till kassa
 • Back office applikation för bonuskontohantering av kundtjänst

Datalager

Extrahering och laddning av datalager inom retailbranchen. Lösningen bygger på SQL Server 2005 Integration Services.

Data från källsystem hämtas från bl.a. Oracle, mySQL och SQL Server-databaser.


Integrationer

Integrationer i E-handelsprojekt inkluderande:

 • Webservicar för hämtning av data från Back Office-system
 • SQL Server Integration Services lösningar för hämtning och laddning av data
 • Stored procedures för mottagning och processning av inkommande data
 • Databasvyer för exponering av data mot integrationsmotor

Konstföreningssystem

Konstföreningssystemet har följande huvuddelar:

 • Inköps- och konstverkshantering
 • Lagerhantering
 • Medlemsregister inklusive integrationer mot personal- och lönesystem
 • Lottningstillfällen där konstverk för utlottning bestäms
 • Lottning enligt innehavda andelar i konstföreningen
 • Tilldelning av konstverk: Automatiskt enligt rankning eller vinnarens eget val
 • Stöd vid distribution av konstverk

Copyright 2011 CRIT AB Användarvillkor Personliga uppgifter