Användarvillkor

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH CRIT Systemutveckling

CRIT Systemutveckling Webbplats består av diverse webbsidor som sköts av CRIT Systemutveckling.

CRIT Systemutveckling webbplats erbjuds under förutsättning att du accepterar följande villkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbplats. Din användning av CRIT Systemutveckling webbplats bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

CRIT Systemutveckling förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för CRIT Systemutveckling.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

CRIT Systemutveckling webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av CRIT Systemutveckling och CRIT Systemutveckling är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta gäller utan undantag alla länkar till externa webbsidor. CRIT Systemutveckling är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. CRIT Systemutveckling erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Förekomsten av dessa länkar betyder INTE att CRIT Systemutveckling sympatiserar med de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid användning av CRIT Systemutveckling webbplats, bekräftar och garanterar du CRIT Systemutveckling att du inte kommer att använda CRIT Systemutveckling på ett sådant sätt att det strider mot svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Du får under inga omständigheter använda CRIT Systemutveckling webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta CRIT Systemutveckling eller förstöra andra användares besök/arbete med CRIT Systemutveckling webbplatsen. Du får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som du inte erhållit tillstånd till genom CRIT Systemutveckling webbplatsen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

CRIT Systemutveckling webbplatsen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper, forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Du accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Du accepterar att:

  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera, ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av upphovsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller ha skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer.
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka sälja varor eller tjänster.
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, eller anordna pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.


CRIT Systemutveckling har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller CRIT Systemutveckling sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. CRIT Systemutveckling förbehåller sig rätten att exkludera och förhindra tillgång till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

CRIT Systemutveckling förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. CRIT Systemutveckling varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger CRIT Systemutveckling sig allt ansvar i förbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att delta i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte behöriga att tala eller upplysa på CRIT Systemutveckling vägnar. Deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med CRIT Systemutveckling.


FÖRBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVARUPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM CRIT Systemutveckling WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. CRIT Systemutveckling FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I CRIT Systemutveckling WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I CRIT Systemutveckling WEBBPLATS.

KONTAKT: johan.sundqvist {kanelbulle} crit {punkt} se

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

CRIT Systemutveckling förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp din tillgång till CRIT Systemutveckling webplats och dess relaterade tjänster. Du som besökare, användare eller medlem av denna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Överträdelse av dessa villkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på CRIT Systemutveckling webbplats är: Copyright 2011 CRIT AB och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles CRIT Systemutveckling Copyright 2011 CRIT AB


Copyright 2011 CRIT AB Användarvillkor Personliga uppgifter